http://gbpkochanowice.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider_gora.1gk-is-106.jpglink
http://gbpkochanowice.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider_gora.gbpkochanowicegk-is-106.jpglink
http://gbpkochanowice.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider_gora.gbpkochcicegk-is-106.jpglink
http://gbpkochanowice.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider_gora.gbplubeckogk-is-106.jpglink
http://gbpkochanowice.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider_gora.ksiazka1gk-is-106.jpglink
http://gbpkochanowice.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider_gora.ksiazki2gk-is-106.jpglink
«
»

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GMINY KOCHANOWICE

 

 

Jubileusz Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Kochanowice

Dnia 11.09.2019 r. odbył się jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Miłośników Gminy Kochanowice.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą za żywych i zmarłych członków Stowarzyszenia., po której wszyscy spotkali się na poczęstunku w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Informacji.

 

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Ireneusz Czech, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Pawełczyk , Sekretarz Gminy Andrzej Domagała, Inspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Naporowska, Dyrektor GCKiI Małgorzata Derkowska i członkowie Stowarzyszenia Miłośników Gminy Kochanowice.

Pani prezes Maria Hadzik przybliżyła historię powstania i działalność organizacji.

Pomysł założenia Stowarzyszenia powstał w kwietniu 2009 r., natomiast pełna rejestracja w Krajowej Radzie Sądowej nastąpiła 21 września 2009 r. Założycielami Stowarzyszenia były 22 osoby, obecnie zapisanych jest 76 członków . Nasze Stowarzyszenie jest najliczniejszym stowarzyszeniem w gmine.

Celem działania Stowarzyszenia jest m.in. integracja środowiska lokalnego i pobudzanie go do działania na rzecz mieszkańców gminy, kształtowanie postaw prokulturalnych i prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w środowisku lokalnym oraz współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

Już od 8 lat Stowarzyszenie pozyskuje dotacje z Urzędu Gminy na realizacje różnorakich projektów sportowych i kulturalnych dla mieszkańców gminy.

Dzięki tym dotacjom oraz składkom członków Stowarzyszenia zostały zorganizowane wyjazdy na basen , aerobik wodny i naukę pływania w ramach projektów „Zajęcia na basenie formą pobudzania do aktywności kobiet gminy Kochanowice”.

W każdym roku realizowane były wyjazdy do teatru , muzeów i operetki.

Nasi mieszkańcy zobaczyli operetkę „Księżniczka Czardasza” i „Baron cygański”; zwiedzili Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Powstań Śląskich i „Dwie wieże”- zabytkowe wieże kopalni węgla kamiennego w Świętochłowicach, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, aquapark oraz muzea w Wiśle .

Zrealizowano projekt „Dobrze być przyjaciółmi i uczyć się od siebie”, który zakładał integrację dzieci i młodzieży z naszej gminy z młodzieżą z gminy niemieckiej Schőllkrippen. Dzięki projektowi został dofinansowany wyjazd młodzieży z gminy Kochanowice do Niemiec .

Pozyskano fundusze unijne na realizację projektu „Zakup śląskich strojów ludowych”, organizację warsztatów w celu kultywowania tradycji i kultury śląskiej.

Członkowie Stowarzyszenia włączyli się do pomocy przy wydaniu przez Gminną Bibliotekę Publiczną książki „Nasza Ziemia”.

W ubiegłym roku Stowarzyszenie wraz z „Lasami nad Górną Liswartą” zrealizowało projekt ekologiczny. Wydało broszurkę ekologiczną, zakładki oraz przeprowadziło szkolenia na temat ekologii.

Członkowie Stowarzyszenia dwukrotnie wzięli udział w konkursach kulinarnych organizowanych przez Spichlerz Górnego Śląska „Jak godomy tak warzymy” zdobywając za każdym razem drugie miejsce w kategorii Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich.

Już po raz drugi zorganizowano akcję „Szlachetna paczka” dla potrzebujących przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną, Zespołem Szkół w Kochanowicach, Urzędem Gminy, Gminnym Centrum Kultury i Informacji, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Stowarzyszenie współpracuje z Urzędem Gminy, GCKiI, z bibliotekami publicznymi, szkołami, Kołami Gospodyń Wiejskich .

Pani prezes podziękowała za otrzymane dotacje z Urzędu Gminy na prowadzenie działalności statutowej oraz Pani Dyrektor i pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach za pomoc i udostępnianie Sali widowiskowej na spotkania członków stowarzyszenia.

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

         W KOCHANOWICACH

 

ul. Lubliniecka 5
42-713 Kochanowice
woj. śląskie
tel. (34) 353 31 35